MiFID II свободна позиция за работа

Считано от 3-ти Януари, 2018 г., за територията на Европейския съюз влиза в сила новата Директива относно пазарите на финансови инструменти (MiFID II), заедно с цялата съответно приложима правна рамка. Както е добре известно, нашият екип от адвокати разполага със задълбочени познания в сферата на Европейските финансови регулации и оказва текущо правно обслужване на големи инвестиционни посредници. С оглед предизвикателството на MiFID II и с оглед посрещне нарастващите нужди на нашите клиенти (няколко инвестиционни посредника и др. пазарни участници), ние желаем да подсилим екипа си с няколко юристи, разполагащи с минимум 3 години предишен опит в небанковия финансов сектор. В случай на интерес, молим да се свържете директно с управляващия съдружник адв. Радослав Парушев на rparushev@oplaw.eu. 

Съдебен прецедент с/у НАП

Photo by {artist}/{collectionName} / Getty Images

По дело на софтуерна компания с/у НАП, съдът отмени равизионен акт на НАП за налагане на 50 % санкция за изплащане на дивидент в брой. Касационната инстанция АССГ потвърди отмяната с решение № 4759 от 14.7.2017 год., което е отокначетелно. Мотивите на съда са важен принос към съдебната практита в подобни дела в две основни посоки: 

I. Преди да наложи санкция, НАП следва да прецени дали плащане в брой е възможно. Софтеурна компания, която никога не е имала приходи в брой, и чиито приходи са изцяло по банков път от клиенти в чужбина, няма как да има реална възможност да извърши плащане на крупна сума в брой. НАП не може да налага санкция въз основа на неправилно изготвени счетоводни документи и налична счетоводна грешка.
II.  Съдружник в търговско дружество има право да извършва прихващане със собственото си дружество на взаимно насрещно дължими суми. 

Изводите на съда по казуса имат широко практическо приложение за прилагане на финансовите и счетоводни правила при изплащане на дивидент и въобще във финансовите отношенията между едно търговско дружество и съдружниците в него. 

 

Нели Владинова, правен асистент в Овчаров и Парушев, спечели първото място в Националното състезание по гражданско и търговско право

Нели Владинова – правен асистент в Овчаров и Парушев, заедно с отбора си от Софийския университет, спечели финалите на Националното състезание по гражданско и търговско право за 2016 год. Състезанието беше разделено на два кръга – тест за допускане до финали и три рунда пледирания срещу общо 23 отбора от цялата страна. Отборът на Нели спечели финалите, които се проведоха в Съдебната палата в гр. София пред многоуважавани съдии и университетски преподаватели. Казусът, подготвен за  участниците, включваше предявяване на иск за обезщетение на вреди, свързан със спорни въпроси на наследяването с международен елемент и реституирането на имоти в режим на съпружеска имуществена общност.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/05/17/2761206_otbor_ot_sofiiskiia_universitet_s_purvo_miasto_na/

Успешно осигурен лиценз на инвестиционен посредник

От името на наш клиент – чуждестранен инвеститор, екипът на „Овчаров и Парушев” успешно завърши участието си в процедура по издаване от Комисията по финансов надзор на Лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския Съюз и Европейската икономическа зона.

Лицензът попада в приложното поле на Директива 2004/39/EC относно пазарите на финансови инструменти и е един от малкото издадени след присъединяването към ЕС.

По случая работи адв. Радослав Парушев, съдружник.  

"Идеалният конкурс" - презентация на ONE Architecture Week

Тази година кантората "Овчаров & Парушев" е представена на престижния архитектурен форум ONE Architecture Week 2015, едно от водещите архитектурни събития в Европа. Презентацията е предвидена за 26 септември от 11:00 до 13:00 часа в залата на Община "Марица" на брега на р. Марица, бул. Марица № 57А, Пловдив. 

Дискусията "Идеалният конкурс" е организирана от адв. Свилен Овчаров, който ще сподели своя опит като консултант по организиране на архитектурни конкурси по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и като адвокат на участници и победители в подобни конкурси. Двама юристи и двама архитекти ще покажат какво прави един конкурс добър за участие и как да разпознаваме конкурсите, които просто ще са загуба на усилия и време. Ще се обсъди и гледната точка на възложителите по ЗОП, иницииращи конкурси за проекти по чл. 97 от ЗОП. Панелисти на дискусията са: 

Следва дискусията да премине в работилница - игра, в която два отбора (“организатори” и “участници”) ще дефинират какво е идеалният конкурс за тях. Резултатът от работилницата ще бъде съвпадането във вижданията на двата отбора 

Update: 

  • Къде: поради големият интерес към събитието локацията е сменена с по-голяма. Заповядайте на бул. Марица 57 А (Община Марица) на 250м от първоначалната локация, надолу по реката.
  • Кога: 26.09; 11.00-13.00
  • Без предварително записване
  • Език: български, без превод

 

Спечелено дело с/у НФЦ и важен прецедент за филмовата индустрия (обновена)

Административният съд в София постанови решение от 6 април 2015 год., с което отмени незаконен отказ за предоставяне на държавна субсидия за европейска ко-продукция. Кантора “Овчаров & Парушев“ представлява и консултира един от водещите филмови продуценти по случая. 

Делото бе по повод незаконен и немотивиран отказ на Националния филмов център (НФЦ) да предостави финансиране за игрален филм с продуценти от Франция, Белгия и България. Филмът третира актуални социална тематика и е режисиран от най-награждавания български режисьор досега, поради което бе класиран на първо място аз 2014 год. от Художествената комисия на НФЦ. Заслужава да се отбележи размерът на планирания за продукцията бюджет от 3,7 млн. лв. или € 1 880 000 евро, който е най-високият в историята на българското кино. Отказаната субсидия бе предназначена за едва 10 % (десет на сто) от бюджета на филма. 

Решението е важен прецедент в материята на държавната помощ за кино в България, както поради естеството на случая, така и поради блестящите и пространни мотиви на съдия Т. Жилова от АССГ.  Решението подробно тълкува Закона за филмовата индустрия, а също така обсъжда и приложението за България на Европейската конвенция за кинематографична копродукция и Спогодбата за кинематографска продукция с Франция. 

Решението постановява, че НФЦ не стои над закона и няма привилегировано положение над останалите административни органи у нас. НФЦ също трябва да спазва закона, да мотивира своите решения, както и де следва предварително обявени на кандидатите процедури и изисквания. Всяка промяна на правилата на конкурса в движение се счита за незаконна. Неписани изисквания или обичаи не са основание за отказ за финансиране. 

С постановеното съдебно решение и в резултат на експертната помощ на юристи от кантората, със заповед от 2 юли 2015 год. НФЦ одобри предоставянето на държавно финансиране в полза копродукцията.

Update: Премиерата на филма е на 14 октомври 2015 год. и се случва едновременно в Париж и София. Разпространява се в кината под името "С лице надолу", а във Франция и Белгия като 'Tête baissée'. Филмът вече получи първата си награда на фестивала "Златна роза" - награда за най-добра режисура. 

(по случаят работи адв. Свилен Овчаров, съдружник) 

 

Свободна позиция: стажант корпоративно право

"Овчаров & Парушев" обяви свободни позиции за стажанти в областта на корпоративното право. Позициите са отворени за юристи или студенти по право с отлично владеене на английски език.

Обявата е публикувана на английски в Jobs.bg тук: http://www.jobs.bg/f2680970 

O&P Law с нов офис

Правна фирма "Овчаров & Парушев" наскоро премести кантората на ново място, отново в столичния Център, недалеч от Орлов мост и близо до Военната академия. 

Адресът на новата локация е на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 113, ет. 1, офис 6, София 1504. Останалите контакти, като тел. и факс, остават без промяна. Карта на мястото и всички координати могат да бъдат видени тук, в раздел "Контакти" на сайта. 

Нашите клиенти са добре дошли на по чаша чай. 

Прецедент по банкови и кредитни договори

На 30.10.2013 г. екипът на "Овчаров & Парушев"  постигна нов успех в областта на банковото право. Със свое решение от 30.10.2013 г. Софийският районен съд уважи предявените искове срещу банка ДСК, като констатира неравноправни договорни клаузи, в изпълнение на които банката едностранно е увеличила лихвения процент по предоставения кредит. Според съда, е недопустимо кредиторът едностранно и произволно да определя размера на лихвата, когато за това липсва съгласие на кредитополучателя като насрещна страна по договора за банков кредит. С това решение бе потвърдена все още новата съдебна практика по въпросите за правата на банките по Закона за банките и по Закона за защита на потребителите, които имат надмощно положение по договорите за кредит в сравнение с другата страна - кредитополучателите.

Новото и приносното в мотитивите на това решение е констатирането на нарушаване на основни принципи на търговското и гражданското право, залегнали в ЗЗД. Нашият екип отдавна се бори за такова решение в областта на банковото право, където специални закони често отстъпват от базови принципи на Договорното право и на Римското право, именно - след сключване на договора едностранни промени в условията са невалидни.  

Екипът от адвокати на кантората благодари на своя клиент за оказаното съдействие и професионализъм при разрешаването на случая. С вяра в справедливостта продължаваме да работим за своите клиенти, изправени пред специфичните предизвикателства на българската съдебна система, но и пред това да намерим подходящо решение защитаващо най-добрия интерес на клиента.

По случая работи адв. Силвия Овчарова, мл. съдружник в кантората.  

 

skill sharing @ betahaus: авторско право със Свилен Овчаров

Юрист от Овчаров & Парушев участва в още една презентация на тема интелектуална собственост и авторско право, насочена към самонаети професионалисти в областта на дизайна, IT & sowtware и рекламата. Домакин бе betahau, център за съвместна работа и споделяне на работно пространство от т. нар. freelancers и srart-ups. 

Презентацията се проведе на 1 октомври 2013 год. в betahaus на ул. Крум Попов, кв. Лозенец, София. Ето поканата от организаторите: 

Дойде време за октомврийското споделяне на опит в betahaus. Както миналата година обещахме да го организираме два пъти месечно, сега имаме амбицията всеки месец мероприятията да бъдат с допълваща се тематика. Затова през октомври сме подготвили два skill sharing-а на тема авторско право.
Първият ще се проведе на 1 октомври и гост лектор ще бъде небезизвестният Свилен Овчаров – юрист с богат опит в сферите на интелектуалната собственост, екологията и медийните закони. Както предполага професията му, адв. Овчаров ще разкрие правните аспекти на ползването на интелектуална собственост от трети лица.
Събитието е отворено и безплатно: 
http://eventyard.net/event/skill-sharing-betahaus-awtorsko-prawo-sus-swilen-owcharow/188158

 

Прецедент по случай на Грийнпийс

Юрист от кантора "Овчаров & Парушев" бе успешно участва в тежко двудневно дело за първата от т. нар. "директни акции" на Грийнпийс случили се у нас.  Шест активисти бяха арестувани от полицията след 3-часова блокада на бензиностанция на Газпром близо до Благоевград на 26 септември 2013 год. Предявени са им били обвинения за дребно хулиганство и изправени пред Районния съд в Благоевград. Идентичността на клиента няма да бъде разкрита, тъй като подобна реклама на адвокатска практика е забранена от чл. 43, ал. 4 от Закона за адвокатурата и от Етичния кодекс на адвоката. 

От значение е  развитието на съдебната практика по случаи на хулиганство или на протестни акции без насилие и вреди, което демонстрира съдебното решение. То допълнително надгражда съществуващата съдебна практика и  административната практика на полицейските органи. 

Мотивите на съда приемат, че макар деянията да изпълняват формалните признаци в хипотезата на "хулиганство" , не следва да се налага наказание, поради ниската обществена опасност на деянията, липсата на вреди и благородната и справедлива кауза, мотивирала извършителите. Подсъдимите бяха оправдани по обвиненията. При все това, те вече бяха заплатили наложени от полицията глоби за неизпълнение на полицейски разпореждания. 

Повече информация: http://novinite.bg/articles/51951/

 

Договори, договори, договори @ MusicPRO vol. 2

Презентация на адв. Свилен Овчаров от правна фирма "Овчаров & Парушев", засягаща договорите, подписвани от един артист и свързани с участия, фестивали, менажиране, букинг, запис, издаване и др. под. Презентация се провежда на 22 септември 2013 год. от 15:30 ч в Inter Expo Centre

Презентацията е част от международната конференция MusicPRO vol. 2, която
свой ред се провежда на територията на изключително наситения със събития ON! Festival в Inter Expo Centre. Програма на ON! Fest и MusicPRO vol. 2: http://onfest.bg/bg/schedule

Ето линк към презентацията от миналогодишния MusicPRO 1: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLKLMejHNj8jeagwEK60CYoWjUyYBk9UyF
Тук на разбираем език и на съответния slang се изясняват А и Б в шоубизнеса и базови положения за дебютния музикант в началото на кариерата. 

Сега на второто издания на MusicPRO  ще се навлезе в по-професионални води, като на по-висок стил ще бъдат разяснени някои тънкости в кариерното развитие на всеки музикант и за какво е добре да се внимава при подписването на договори с ползвателите. 

 

MusicPRO flyer

MusicPRO flyer

Урбанистика vs. ЗУТ в Нощта на галериите и музеите в Пловдив

Адвокат Свилен Овчаров от правна фирма "Овчаров & Парушев"  ще участва в презенатция на тема урабанистика, процедури и правни средства за участието на заинтересованите лица в процедурите по устройствено планиране и разрешаване на строителството.

Свилен Овчаров, който е съдружник в "Овчаров & Парушев", ще представи анализ на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на Орхуската конвенция на ООН. 

Събитието се организира от Колектив "Кино Космос" и е част от   програмата на колектива в Нощта на галериите и музеите в Пловдив, организирана от фондация "Отворени изкуства" и община Пловдив. 

конкурсен проект за реконструкция на Кино "Космос", Пловдив

"Урбанистика vs. ЗУТ"

  • 21 септември (събота), 18:00 ч. 
  • Кино Космос, ул. „Гладстон“ № 48, Пловдив
  • вход свободен

Ето повече информация за събитието: 

http://eventyard.net/event/urbanistika-vs-zut-w-noshtta-na-galeriite-i-muzeite-w-plowdiw/188068