Прецедент по банкови и кредитни договори

На 30.10.2013 г. екипът на "Овчаров & Парушев"  постигна нов успех в областта на банковото право. Със свое решение от 30.10.2013 г. Софийският районен съд уважи предявените искове срещу банка ДСК, като констатира неравноправни договорни клаузи, в изпълнение на които банката едностранно е увеличила лихвения процент по предоставения кредит. Според съда, е недопустимо кредиторът едностранно и произволно да определя размера на лихвата, когато за това липсва съгласие на кредитополучателя като насрещна страна по договора за банков кредит. С това решение бе потвърдена все още новата съдебна практика по въпросите за правата на банките по Закона за банките и по Закона за защита на потребителите, които имат надмощно положение по договорите за кредит в сравнение с другата страна - кредитополучателите.

Новото и приносното в мотитивите на това решение е констатирането на нарушаване на основни принципи на търговското и гражданското право, залегнали в ЗЗД. Нашият екип отдавна се бори за такова решение в областта на банковото право, където специални закони често отстъпват от базови принципи на Договорното право и на Римското право, именно - след сключване на договора едностранни промени в условията са невалидни.  

Екипът от адвокати на кантората благодари на своя клиент за оказаното съдействие и професионализъм при разрешаването на случая. С вяра в справедливостта продължаваме да работим за своите клиенти, изправени пред специфичните предизвикателства на българската съдебна система, но и пред това да намерим подходящо решение защитаващо най-добрия интерес на клиента.

По случая работи адв. Силвия Овчарова, мл. съдружник в кантората.