Спечелено дело с/у НФЦ и важен прецедент за филмовата индустрия (обновена)

Административният съд в София постанови решение от 6 април 2015 год., с което отмени незаконен отказ за предоставяне на държавна субсидия за европейска ко-продукция. Кантора “Овчаров & Парушев“ представлява и консултира един от водещите филмови продуценти по случая. 

Делото бе по повод незаконен и немотивиран отказ на Националния филмов център (НФЦ) да предостави финансиране за игрален филм с продуценти от Франция, Белгия и България. Филмът третира актуални социална тематика и е режисиран от най-награждавания български режисьор досега, поради което бе класиран на първо място аз 2014 год. от Художествената комисия на НФЦ. Заслужава да се отбележи размерът на планирания за продукцията бюджет от 3,7 млн. лв. или € 1 880 000 евро, който е най-високият в историята на българското кино. Отказаната субсидия бе предназначена за едва 10 % (десет на сто) от бюджета на филма. 

Решението е важен прецедент в материята на държавната помощ за кино в България, както поради естеството на случая, така и поради блестящите и пространни мотиви на съдия Т. Жилова от АССГ.  Решението подробно тълкува Закона за филмовата индустрия, а също така обсъжда и приложението за България на Европейската конвенция за кинематографична копродукция и Спогодбата за кинематографска продукция с Франция. 

Решението постановява, че НФЦ не стои над закона и няма привилегировано положение над останалите административни органи у нас. НФЦ също трябва да спазва закона, да мотивира своите решения, както и де следва предварително обявени на кандидатите процедури и изисквания. Всяка промяна на правилата на конкурса в движение се счита за незаконна. Неписани изисквания или обичаи не са основание за отказ за финансиране. 

С постановеното съдебно решение и в резултат на експертната помощ на юристи от кантората, със заповед от 2 юли 2015 год. НФЦ одобри предоставянето на държавно финансиране в полза копродукцията.

Update: Премиерата на филма е на 14 октомври 2015 год. и се случва едновременно в Париж и София. Разпространява се в кината под името "С лице надолу", а във Франция и Белгия като 'Tête baissée'. Филмът вече получи първата си награда на фестивала "Златна роза" - награда за най-добра режисура. 

(по случаят работи адв. Свилен Овчаров, съдружник)