MiFID II свободна позиция за работа

Считано от 3-ти Януари, 2018 г., за територията на Европейския съюз влиза в сила новата Директива относно пазарите на финансови инструменти (MiFID II), заедно с цялата съответно приложима правна рамка. Както е добре известно, нашият екип от адвокати разполага със задълбочени познания в сферата на Европейските финансови регулации и оказва текущо правно обслужване на големи инвестиционни посредници. С оглед предизвикателството на MiFID II и с оглед посрещне нарастващите нужди на нашите клиенти (няколко инвестиционни посредника и др. пазарни участници), ние желаем да подсилим екипа си с няколко юристи, разполагащи с минимум 3 години предишен опит в небанковия финансов сектор. В случай на интерес, молим да се свържете директно с управляващия съдружник адв. Радослав Парушев на rparushev@oplaw.eu.