Според нас най-сигурният начин един бизнес да бъде осъществяван в съответствие с изискванията на трудовото законодателство е действията на работодателя постоянно да бъдат координирани със специалист по трудово право – от назначаването на нов служител до уволняването на друг. 

Ние предоставяме текущи съвети на корпоративни клиенти по отношение на всички въпроси, които биха могли да възникнат във връзка с изпълнението и прекратяването на трудовите договори, както и с дисциплинарната отговорност на служителя. Съветваме по отношение на правния статус на чужденците, работещи в България, както и по използването на български специалисти в чужбинa. Съдействаме при изготвянето на документи, свързани с вътрешния трудов ред и с безопасността на труда, постредничим при спорове и преговори със синдикалните организации. 

Всеки от партньорите във фирмата е представлявал както работодатеи, така и работници в трудови спорове пред различни съдилища в повечето от главните градове на страната, както и в чужбина (Великобритания, Италия).