адв. Радослав Парушев

Радослав Парушев  

Съдружник

Адвокат, вписан от 2002 год. под № 1100230010 в Софийска адвокатска колегия (САК)

Основен профил:  

 • финансово право, капиталов пазар;
 • консултиране на чуждестранни инвеститори;  
 • корпоративно право;
 • интелектуална собственост;
 • due diligence - анализ на правен статут и оценка на правни рискове. 

Английски, български, ползва руски. 

Забележка: Г-н Парушев е значим български писател със седем издадени книги на български език.  

 

адв. Свилен Овчаров

Свилен Овчаров

Съдружник

Адвокат, вписан от 2003 год. под № 1000024763 

Основен профил:   

 • административни процедури;
 • данъчно право; 
 • търгове и обществени поръчки;
 • търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;
 • митническо право, внос/износ;  
 • авторски права, медийно право; 
 • IT & софтурено програмиране; 
 • екологични изсквания, управление на отпадъците; 
 • миграционно право, пребиваване и гражданство;  
 • процесуално представителство пред съд.  

Английски, български, ползва френски и руски. 


адв. Силвия Овчарова

Силвия Овчарова  

Младши съдружник

Адвокат, вписан от 2011 год. под №  1000527110 в САК

Представител по интелектуална собственост, регистриран под № 474 в Патентното ведомство, както и регистриран под № 64225 в Европейската служба за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) - O.H.I.M. 

Основен профил:   

 • регистрация на търговски марки, спорове за използване;
 • индустриална собственост и регистрация на патенти;
 • интелектуална собственост;
 • електронни съобщения  и комуникации;
 • права на потребителя;
 • банково право;
 • търгове и обществени поръчки. 

Английски, български. 

Нели Владинова  

Правен сътрудник

Юридически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"; 

Rijksuniversiteit Groningen, Netherlands, програма "European and International law"

Основни задачи:   

 • подготвяне на правни текстове; 
 • кореспонденция;
 • правни анализи; 
 • сътрудник на адвокатите. 

Английски, испански, руски, български.